We use cookies on this website to provide a user experience that’s more tailored to you. By continuing to use the website, you are giving your consent to receive cookies on this site. Read more about our Cookie Policy and Privacy Policy.

I accept
Eesti
Aasia ja Vaikse ookeani piirkond
Euroopa ja SRÜ lahendused
Lõuna-Aafrika
Lõuna-Ameerika
USA ja Kanada
Teie usaldusväärne partner IKT lahendustes
2001

Asutatud 2001. aastal

1000+

Globaalselt 1000+ töötajat

24+

Üle 24 harukontori

160+

160+ võrgupunkti

Pakume suurepäraseid, kõrgeimal tasemel hallatud teenuseid ja tooteid

CITIC Telecom CPC on tarninud mitmesuguseid uuenduslikke tooteid ja hallatavaid teenuseid, sealhulgas 4 lipulaevalahendust: TrueCONNECT™, TrustCSI™, SmartCLOUD™ ja DataHOUSE™

Rohkem

Teie valdkonna vajadustele kohandatud lahendused

Vali huvipakkuv teema ja saa rohkem teada

Arhitektuur, projekteerimine ja ehitus

Tõhus projektijuhtimine on arhitektuuri, projekteerimise ja ehituse valdkonnas äärmiselt oluline. Arendusprojektid koosnevad mitmetest kriitilise tähtsusega üksiktegevustest ning eeldavad mahukate digitaalsete raalprojekteerimisfailide (CAD), ehituse infomudelite (BIM) ja projektijuhtimisega seotud muude rakendusfailide vahetamist.

Rohkem

Seotud tooted
MPLS (Premium)

TrueCONNECT™

MPLS (Premium)

Privaatpilv (vONE)

SmartCLOUD™

Privaatpilv (vONE)

Virtualiseeritud varundamine, replikeerimine ja taastamine (BRR)

SmartCLOUD™

Virtualiseeritud varundamine, replikeerimine ja taastamine (BRR)

Professionaalsed teenused (PS)

SmartCLOUD™

Professionaalsed teenused (PS)

Autotööstus

Autode tootjad ja müüjad peavad pidevalt pakkuma midagi uut ning see muudab tootmise ja tegevuse äärmiselt keeruliseks, tekitades olukorra, kus autotööstuse töövoog sisaldab väga erinevat tüüpi andmete dokumenteerimist, töötlemist, säilitamist ja muid tegevusi. Nende probleemide kõrval lühendab turul valitsev äge konkurents tehnoloogia arendustsüklite eluiga ning suurendab survet üldisele rahvusvahelisele tarneahelale. Selle töövoo tõhusaks toimimiseks on väga oluline kasutada kõrgetasemelisi IT-tööriistu kõigil etappidel: ideekavand, projekteerimine, tehnoloogia arendus, toote- ja talitluskatsed, toote lansseerimine ja esindustes müümine. Veel üks probleem seostub sellel andmetest sõltuval tegevusalal tekkivate andmete suure hulgaga, mis sisaldab ka ülimalt tundliku sisuga disainiprojekte ja äritegevuse analüüse. Kõiki neid andmeid tuleb sageli, turvaliselt ja usaldusväärselt vahetada meeskonnaliikmete ja seotud osapoolte vahel, kes asuvad geograafiliselt üksteisest kaugel paiknevates tootmiskohtades ja müügiesindustes.

Rohkem

Seotud tooted
MPLS (Premium)

TrueCONNECT™

MPLS (Premium)

Andmetöötlus pilves (Compute)

SmartCLOUD™

Andmetöötlus pilves (Compute)

Privaatpilv (vONE)

SmartCLOUD™

Privaatpilv (vONE)

SD-WAN (Hybrid)

TrueCONNECT™

SD-WAN (Hybrid)

Globaalsed pilvandmete keskused

DataHOUSE™

Globaalsed pilvandmete keskused

Pangandus ja rahandus

Kuigi rangeid turvameetmeid vajavad kõik ettevõtted, on pangandus ja rahandus kujunenud häkkerite eriliseks sihtmärgiks. Ainuüksi 2016. a teises kvartalis tehti selle majandusharu vastu üle miljoni pahavaralise ründe, sh võrgutõkestusründed, võrku tungimine, pahavara, rakenduste loata juurdepääsukatsed jne. Sellised ohud võivad tulla isegi siseringist. Pangad ja muud finantsasutused vajavad ka seda, et rakendused oleksid töötajatele ja klientidele pidevalt kasutatavad, ning peavad täitma rangeid küberturbe nõudeid andmete varundamisele ja arhiveerimisele, samuti õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Kõigi nende keeruliste meetmete tõttu on vaja kasutada keerulisi protseduure. Kõrgeima klassi turvalisuse tagamine ilma äritegevuse tõhusust või klientide rahulolu ohtu seadmata eeldab nii kõikehõlmavaid turvasüsteeme kui ka vilunud tehnilist personali.

Rohkem

Seotud tooted
Andmetöötlus pilves (Compute)

SmartCLOUD™

Andmetöötlus pilves (Compute)

Privaatpilv (vONE)

SmartCLOUD™

Privaatpilv (vONE)

Virtualiseeritud varundamine, replikeerimine ja taastamine (BRR)

SmartCLOUD™

Virtualiseeritud varundamine, replikeerimine ja taastamine (BRR)

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

TrustCSI™

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

Teabe hindamise teenus (IAS)

TrustCSI™

Teabe hindamise teenus (IAS)

Hallatud tulemüüri teenus (MFS)

TrustCSI™

Hallatud tulemüüri teenus (MFS)

Ühtse ohu juhtimine (UTM)

TrustCSI™

Ühtse ohu juhtimine (UTM)

Hallatud veebirakenduste turvalisus (MAS)

TrustCSI™

Hallatud veebirakenduste turvalisus (MAS)

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

TrustCSI™

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

Turvaline KI (UEBA)

TrustCSI™

Turvaline KI (UEBA)

Globaalsed pilvandmete keskused

DataHOUSE™

Globaalsed pilvandmete keskused

E-kaubandus

Praegusel tempokal tehnoloogiaajastul peavad e-kaubanduse ettevõtjad selle ärimudeli eeliste ärakasutamiseks tagama klientidele toimiva ja ühetaolise kasutuskogemuse kõigis müügikanalites.

Rohkem

Seotud tooted
MPLS (Premium)

TrueCONNECT™

MPLS (Premium)

Andmetöötlus pilves (Compute)

SmartCLOUD™

Andmetöötlus pilves (Compute)

Privaatpilv (vONE)

SmartCLOUD™

Privaatpilv (vONE)

SD-WAN (Hybrid)

TrueCONNECT™

SD-WAN (Hybrid)

Ühtse ohu juhtimine (UTM)

TrustCSI™

Ühtse ohu juhtimine (UTM)

Logistika ja transport

Tänapäeva logistikaettevõtted peavad koordineerima ulatuslikul geograafilisel alal hajusalt paiknevate äriüksuste ja veokite tegevust paljudel tasanditel ja tavaliselt reaalajas.

Rohkem

Seotud tooted
MPLS (Premium)

TrueCONNECT™

MPLS (Premium)

Andmetöötlus pilves (Compute)

SmartCLOUD™

Andmetöötlus pilves (Compute)

Privaatpilv (vONE)

SmartCLOUD™

Privaatpilv (vONE)

SD-WAN (Hybrid)

TrueCONNECT™

SD-WAN (Hybrid)

Globaalsed pilvandmete keskused

DataHOUSE™

Globaalsed pilvandmete keskused

Ühendused

Euroopa ja SRÜ lahendused

Ühendused

Tootmine

Edukate tootjate jaoks on kriitilise tähtsusega muu hulgas ettevõtte ressursside planeerimise (ERP – Enterprise Resource Planning), materjalivajaduse prognoosimise (MRP – Material Requirements Planning) ja tootmise teostuse süsteemid (MES – Manufacturing Execution Systems). Nende elutähtsate süsteemide tõrgeteta töö ja ohtude eest kaitsmine on väga tähtis.

Rohkem

Seotud tooted
Andmetöötlus pilves (Compute)

SmartCLOUD™

Andmetöötlus pilves (Compute)

Privaatpilv (vONE)

SmartCLOUD™

Privaatpilv (vONE)

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

TrustCSI™

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

TrustCSI™

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

Professionaalsed teenused (PS)

SmartCLOUD™

Professionaalsed teenused (PS)

Globaalsed pilvandmete keskused

DataHOUSE™

Globaalsed pilvandmete keskused

Erialateenused

Tegevuse tõhustamiseks ja klientide investeeringu suure tasuvuse tagamiseks püüavad erialateenuseid osutavad organisatsioonid projekte võimalikult lühikese ajaga lõpetada. Seetõttu on sellistele ettevõtetele äärmiselt oluline toimepidevus.

Rohkem

Seotud tooted
Andmetöötlus pilves (Compute)

SmartCLOUD™

Andmetöötlus pilves (Compute)

Virtualiseeritud varundamine, replikeerimine ja taastamine (BRR)

SmartCLOUD™

Virtualiseeritud varundamine, replikeerimine ja taastamine (BRR)

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

TrustCSI™

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

TrustCSI™

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

Turvaline KI (UEBA)

TrustCSI™

Turvaline KI (UEBA)

Professionaalsed teenused (PS)

SmartCLOUD™

Professionaalsed teenused (PS)

Desktop-as-a-service (DaaS)

SmartCLOUD™

Desktop-as-a-service (DaaS)

Jaemüük

Jaemüügi valdkonnas esineb terve rida tehnoloogiaga seotud probleeme ning see valdkond on sageli küberrünnete sihtmärgiks.

Rohkem

Seotud tooted
Andmetöötlus pilves (Compute)

SmartCLOUD™

Andmetöötlus pilves (Compute)

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

TrustCSI™

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

TrustCSI™

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

Turvaline KI (UEBA)

TrustCSI™

Turvaline KI (UEBA)

Desktop-as-a-service (DaaS)

SmartCLOUD™

Desktop-as-a-service (DaaS)

Teenuste haldamise portaal (ManagedCONNECT)

Haldusportaal

Teenuste haldamise portaal (ManagedCONNECT)

Kauplemine

Kauplemisvaldkonda mõjutab jätkuvalt maailmamajanduse aeglustumine, mille tõttu vähenevad nii klientide tellimused kui ka kasumimarginaalid. Kahaneva käibe tingimustes on väga oluline vähendada tegevuskulu. Samal ajal püüavad kauplemisettevõtted oma ärimudeleid edasi arendada ning saavutada konkurentsieelist digiplatvormidele laienemise teel, et vähendada sõltuvust traditsioonilistest müügikanalitest, leida uusi kliente ja tekitada käivet.

Rohkem

Seotud tooted
MPLS (Premium)

TrueCONNECT™

MPLS (Premium)

Andmetöötlus pilves (Compute)

SmartCLOUD™

Andmetöötlus pilves (Compute)

Privaatpilv (vONE)

SmartCLOUD™

Privaatpilv (vONE)

SD-WAN (Hybrid)

TrueCONNECT™

SD-WAN (Hybrid)

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

TrustCSI™

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

TrustCSI™

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

Turvaline KI (UEBA)

TrustCSI™

Turvaline KI (UEBA)

Muud

Olenemata majandusharust või suurusest, otsivad ettevõtted üha enam võimalusi oma tegevuse traditsiooniliste aspektide digitaliseerimiseks, et kasutada tööviljakuse ja investeeringu tasuvuse suurendamiseks ning konkurentsieelise saamiseks ära IT-valdkonna värskemaid uuendusi.

Rohkem

Seotud tooted
MPLS (Premium)

TrueCONNECT™

MPLS (Premium)

Andmetöötlus pilves (Compute)

SmartCLOUD™

Andmetöötlus pilves (Compute)

Privaatpilv (vONE)

SmartCLOUD™

Privaatpilv (vONE)

SD-WAN (Hybrid)

TrueCONNECT™

SD-WAN (Hybrid)

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

TrustCSI™

Hallatavad turvalisuse teenused (MSS)

Ühtse ohu juhtimine (UTM)

TrustCSI™

Ühtse ohu juhtimine (UTM)

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

TrustCSI™

Ründeohtude vastane kaitse (ATP)

Turvaline KI (UEBA)

TrustCSI™

Turvaline KI (UEBA)

Globaalsed pilvandmete keskused

DataHOUSE™

Globaalsed pilvandmete keskused

Teenuste haldamise portaal (ManagedCONNECT)

Haldusportaal

Teenuste haldamise portaal (ManagedCONNECT)

Klientide poolt usaldatud

+ Rohkem

Viimased uudised CITIC Telecom CPC-st
1010-2019

The new age of smart manufacturing (English Version Only)

Media Coverage @ The Standard

0309-2019

The Digital Silk Road & Opportunity for Kazakhstan to Embrace the Digital Transformation with CITIC Telecom CPC

Media Coverage @ GCCM Magazine

0209-2019

CITIC Telecom CPC Honored in Frost & Sullivan 2019 Best Practices Award

CITIC Telecom CPC Pressiteade

+ Rohkem

Meie tunnustatud teenused ja pidev innovaatilisus

Rohkem

CITIC Telecom CPC tooted

Innovation Never Stops

We are always improving, expanding, moving forward

Rohkem

Baltic Sea Cable Connectivity Solution

Offering you connectivity to Baltic & Scandinavian countries, Russia as well as Asia

Rohkem

Singapore Solutions Day 2019 Highlights

Rohkem

Hong Kong Solutions Day 2019 Highlights

Rohkem

CITIC Telecom CPC ülemaailmne katvus
KÕIK Harukontorid Võrgupunktid Turbetoimingute keskused Pilveteenuste keskused Andmekeskuste asukohad
Tooted ja Teenused
Privaatvõrk Infoturve Pilvelahendused Pilvandmekeskus Internetiteenused Haldusportaal Euroopa ja SRÜ lahendused
Lahendused
Arhitektuur, projekteerimine ja ehitus Autotööstus Pangandus ja rahandus E-kaubandus Logistika ja transport Tootmine Erialateenused Jaemüük Kauplemine Muud
Klienditeenindus
Sisene Abiliin
Infomaterjalid
Teenuste brozüürid Uued pakkumised Videod Valge raamat Edulood
Firmast
Meie firma Partnerid Uudised Akrediteerimised ja auhinnad Edulood Videod Kontakteeru Karjäär Blogi
Võtke ühendust

Üldtelefon 372 622 33 99

Müügitelefon 372 622 33 62

Võtke ühendust

Sisukaart | Lahtiütlemine | Net Abuse Policy | Privacy Policy | Cookie Policy |

Tingimused

Copyright © 中信國際電訊(信息技術)有限公司 CITIC Telecom International CPC Limited

Jälgi meid
Aasia Vaikse Ookeani piirkond

Hong Kong

English 中文(繁) 中文(简)

Jaapan

English

Malaisia

English 中文(简)

Singapur

English 中文(简)

Taiwan

English 中文(繁)

Euroopa ja SRÜ riigid

Madalmaad

English (The Netherlands)

Eesti

English (Estonia) Eesti

Venemaa

English (Russia) Русский

Mainland China

English 中文(简)

Tere tulemast CITIC Telecomi CPC-sse

Külastate meie veebisaiti

Valige asukoht:

Lõuna-Aafrika

Lõuna-Ameerika

USA ja Kanada

China Entercom

Aasia ja Vaikse ookeani piirkond
Euroopa ja SRÜ lahendused
Lõuna-Aafrika
Lõuna-Ameerika
USA ja Kanada
Kuidas saada ühendust
Helistage meile

372 622 33 99

Kirjutage meile

Saatke meile oma küsimus