We use cookies on this website to provide a user experience that’s more tailored to you. By continuing to use the website, you are giving your consent to receive cookies on this site. Read more about our Cookie Policy and Privacy Policy.

I accept

CITIC Telecom CPC Tallinna DataHouse'il on strateegiliselt hea asukoht Eesti Vabariigi pealinnas Tallinnas, mis on Baltimaade infotehnoloogia häll ja ettevõtete jaoks digivärav Põhjamaadesse ning minimaalse viivitusega ühenduvuse saamiseks ida suunas. Välisinvesteeringud Eestisse on jätkuvalt mahukad tänu ärieelistele, mida pakub nüüdisaegne e-ühiskond koos e-residentsuse ja juurdepääsuga tehniliselt pädevalt tööjõule. Meie kohaliku tugiteenindusega andmekeskus ja 99,9% teenusetasemelepe võimaldavad teil keskenduda oma äritegevusele, kuni meie haldame teie kriitilise tähtsusega IT-süsteeme, rajades teie digipöördele tugeva aluspõhja.

Meie Tallinna andmekeskust toetab maailmaklassi taristu ja lai haare, mis hõlmab üle 140 võrgupunkti, üle 18 pilvtöötluskeskust ja üle 30 pilvandmekeskust 130 riigis. Haldame oma Tallinna andmekeskuses ühte suuremat interneti sõlmpunkti TLLIX.

Tallinna DataHouse ei piirdu tavapärase internetiliikluse vahetamise teenuse, vahendite haldamise, tarkvara- ja seadmemajutusteenustega. See pakub ka digitaalettevõtte loomiseks vajalikke vahendeid, aidates ettevõtetel kiirendada oma globaalset digipööret ettevõtte tegevuskohtade vahelise kiire, turvalise, vähese latentsusajaga (latency) side, pilveressursside ja integreeritud IKT-lahendustega.

Meie andmekeskusi toetab CITIC Telecom CPC privaatvõrgumagistraal, mis võimaldab kiiret juurdepääsu muudele andmekeskustele kogu maailmas. Nende andmekeskuste abil luuakse üleriigiline töövõrk, mis annab ligipääsu rohkem kui 30 juba üle maailma rajatud andmekeskust. Ettevõtted saavad kasutada maailmaklassiga andmekeskuseteenuseid ja tõelist avariitaastevõimekust, võtta pilveteenused kasutusele piirkonnaüleselt minimaalse ajakuluga ja nautida hea kulutasuvuse eeliseid.

Ühenduvus

CITIC Telecom CPC annab võimaluse luua ühendus maailmaga. Tallinna interneti sõlmpunkt ja pilveteenused on ühendatud andmekeskustega. Andmekeskus paikneb rahvusvaheliste operaatorite parima kvaliteediga Ida-Euroopa võrgumarsruutidel ja magistraalidel. Andmekeskuses on kaks geograafiliselt eraldatud sisendit.


Andmekeskuse asukoht

CITIC Telecom CPC andmekeskus asub vaid 15-minutise sõidu (7,3 km) kaugusel Tallinna lennujaamast.


Andmekeskuse rajatis

Tallinna andmekeskuse rajatis on projekteeritud II klassi standardi kohaselt. Kõigil kriitilise tähtsusega süsteemidel on 2N-liiasus, mis tagab teenuste väga kõrge valmidustaseme. Oleme keskkonnateadlikud ja viime ellu keskkonnakaitsealgatusi. Kasutame oma rajatises keskkonnasäästlikke tulekustutusvahendeid (INERGEN või FM200). Meie andmekeskuste praegune energiatarbe efektiivsuse indeks (PUE) on 1,75.

Tallinna andmekeskuse ülevaade

  • 600 m2 rajatis
  • Modulaarne ja varuga ülesehitus
  • Saadaval kohalik tehniline personal
  • Klassifikatsioon ISO 27001, ISO 9001
  • Praegune võimsustarve 350 kW
  • Varutoiteks UPS ja diiselgeneraator
  • Jahutusvõimsus 400 kW ja N + 1 disain
  • Kuumad/külmad vahekäigud koos suletud kuumalaga
  • CRAH-seadmed: Emerson/Denco/Tecnair/Uniflair/York

Täiustatud võrgulahendused ja taristuseadmed

  Operaatorist sõltumatu Tallinna andmekeskus pakub teie ärivajadustele „võtmed kätte“ lahendust. Meie komplekti kuuluvad telekommunikatsioon, andmekeskus ja infotehnoloogia. Meie põhilahendused on seadmemajutus, hallatud majutus, sihtotstarbeline server, otsepääs internetti (DIA), virtuaalne privaatvõrk (MPLS/L2 VPN), pilvandmetöötlus (taristu teenusena) ja professionaalsed teenused. Meil on olemas avariiplaan, et kaitsta õnnetuse korral teie äritegevust.

  Järgime andmekeskustele kohaldatavaid rahvusvahelisi standardeid ning omame suurepärast ühenduvust, vastupidavat toidet ja jahutussüsteeme. Vastame kõikidele andmekeskuse ohutust ja turvalisust käsitlevate määruste nõuetele.


  Turvalisus

  Serverid ja rakendused on kõigile ettevõtetele elutähtsad. Oma andmekeskuses tagame teie IT-varadele rangete standardite (ISO 27001 ja ISO 9001) kohased turbeteenused. Samal ajal tagavad meie andmekeskuse füüsilised, administratiivsed ja tehnilised turvameetmed teie varade turvalisuse. Privaat- ja üldtulemüür, võrgu- ja seadmepõhine sissetungi (IDS)- ja viirusetõrje tarkvara ning turvaline krüptitud VPN tagavad üheskoos teie andmete turvalisuse.


  Läbipaistev äritegevus

  CITIC Telecom CPC on läbipaistev ettevõte, mis järgib teabe avalikustamise puhul rahvusvahelisi ja Ameerika Ühendriikide raamatupidamisstandardeid. Esitades nõudmisel kohaldatavad lisadokumendid, võimaldame oma klientidele vastavust rahvusvaheliste määruste nõuetele. Meie ettevõte on registreeritud ja täielikult litsentseeritud pakkuma andmekeskuse- ja ühenduvuslahendusi igas riigis, kus me tegutseme.


  Reserv- ja liiane toiteallikas

  Andmekeskusel on kaks üksteisest sõltumatut alajaama, mille koguvõimsus ühe rajatise kohta on kuni 1,3 MW. Varutoiteks on 2N-liiasusega voolusüsteemid (UPS-ide). Seadmete toitekatkestuse korral tagavad akud UPS-i pideva toite nii võrgu- kui ka reservtoite katkestuse korral.

  Ettenägematus olukorras, näiteks juhul, kui toiteallikas pole pikemat aega kättesaadav, võib andmekeskus saada autonoomset toidet diiselgeneraatorilt, mille võimsusest piisab andmekeskuse veatu talitluse toetamiseks piiramatu aja vältel.


  Operaatorist sõltumatu liiane ühenduvus

  Meie rajatistes paiknevaid operaatorite seadmetele on kindlustatud parim kiudoptikal põhinev rahvusvaheline, piirkondlik ja kohalik ühenduvus. Pakume laia valikut andmesideteenuseid ja katkematuid võrguühendusi oma andmekeskuste peamiste võrgupunktidega, mis tagavad katkematu võrguühenduse.


  Tuleohutus

  Andmekeskused on IT-taristu eluliselt oluline element, mis vajab erilisi tuleohutusmeetmeid. Oleme rajanud põlengute avastamiseks ja ennetamiseks suurepärase süsteemi.

  a. VESDA (väga varajase hoiatamisega suitsutuvastus- ja alarmsüsteem), mis kasutab sundõhuringlust ja jälgib pidevalt õhu seisukorda.

  b. Täiustatud tulekahju avastamise süsteem, mis võib vajaduse korral automaatselt aktiveerida tulekustutussüsteemi.

  c. Tulekahju automaatne avastamise süsteem on otseühenduses tuletõrjedepooga, et tagada tulekahju korral vajalik järeltegevus ja seadmemajutusteenuse klientide IT-varade kaitse.

Võtke ühendust
Ettevõtte nimetus:
Kontaktisiku nimi:
Ametikoht:
Kontakttelefon:

-

E-posti aadress:
Märkused

Kinnitamiseks lohistage

Tooted ja Teenused
Euroopa lahendused Privaatvõrk Infoturve Pilvelahendused Pilvandmekeskus Internetiteenused Haldatavad teenused
Lahendused
Arhitektuur, projekteerimine ja ehitus Autotööstus BFSI Logistika ja transport Tootmine Õigus- ja raamatupidamisteenused Jaemüük Healthcare
Tehnoloogia ja teenused
Konsultatsiooniteenused Klienditeenindus
Infomaterjalid
Teenuste brozüürid Uued pakkumised Videod Valge raamat Edulood Blogi
Firmast
Meie firma Globaalsed ökosüsteemi partnerid Uudised Akrediteerimised ja auhinnad Karjäär
Võtke ühendust

Üldtelefon:
+3726223399
Müük:
+3726223360

Tehniline abi +372 622 33 90

Võtke ühendust

Jälgi meid

Copyright © 中信國際電訊(信息技術)有限公司 CITIC Telecom International CPC Limited

Täname Teid päringu eest.


Võtame Teiega peagi ühendust.
Kuidas saada ühendust
Helistage meile

372 622 33 99

Kirjutage meile

Saatke meile oma küsimus